Yasal Mevzuat Takip Sistemi

Yasal Mevzuat Takip Sistemi

Yasal Mevzuat Takip Sistemi

Yasal Mevzuat Takip Sistemi

Yasal mevzuatların takibi, uygulaması ve sürekli güncelliğin sağlanması her kuruluşun faaliyetlerini sürdürebilmesi için yüksek önem arz etmektedir. Kuruluşlar bünyesinde yasal mevzuatların tam zamanında ve doğru şekilde araştırılması, uygulanması ve yönetilmesi kaçınılmaz bir hal almaktadır.

Günümüz dünyasında global ve yerel mevzuatlar hızla değişen dünya düzenine ayak uydurmak için hızla değişmektedir. Yeni iş kollarının ortaya çıkması, para politikalarının değişmesi, coğrafi gereklilikler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeni alınan tedbirler, yazılım odaklı iş ihtiyaçlarının ortaya çıkması, çevresel faktörler, nüfus dalgalanmaları bu değişliklerden sadece birkaçı olarak kuruluşların karşılarına çıkmaktadır. Yeni oluşturulmuş ve/veya değiştirilmiş bir uygunluk şartı regülasyon kurumunun tipine göre ayrı birleşik veya sadece sektöre özel olarak yayınlanmış olabilmektedir. Bu hızlı değişimler ve değişikliklerin yayınlanma biçimleri kuruluşlar bünyesinde yeni eklenen ve/veya değiştirilmiş uygunluk şartlarının takibini zorlaştırmaktadır. 

ISO yönetim sistemlerinin hangi yönetim sistemi olursa olsun kuruluşunuz stratejik hedeflerinin ve kuruluşunuzun amaçları doğrultusunda uyulması gereken yasal mevzuat gereklerinin uygulanması, sürekli takibi, sürümler arası geçişlerin kontrol edilmesi ve sürekli iyileştirilmesini zorunluluk olarak sunmaktadır. Yasal şartların gerekliliklerinin anlaşılması ve bu gereklere uyumun nasıl sağlanacağı ile ilgili kuruluşlar bünyesinde risk analizlerinin yapılmasını ve uygulamaların bu şartlara göre geliştirilmesini istemektedir.

IMSS yazılım çözümümüz içerisinde sunmuş olduğumuz Yasal Mevzuat Takip Sistemi modülümüz ile kuruluşunuz bünyesinde tabi olduğunuz yasal şatların takibini otomatize ediyoruz. Yazılımız bünyesinde sunmuş olduğumuz mevzuat takip modülü ile tanımlanmış olan yasal mevzuatın güncellik takibi, sektörünüze özel yeni bir mevzuatın yayın takibi ve mevcut mevzuat ile yeni sürümü arasındaki farklılıklar analiz edilmektedir. Bu analizler sonucunda mevzuat uygulayıcıları ilgili birim sorumlularına değişiklikler konusunda yazılımız üzerinden ve/veya e-posta ile anında uyarılar ile haberdar etmekteyiz.

Yazımımız içerisinde kurguladığımız ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda eğittiğimiz robotik süreç otomasyonlarımız (RPA) ile sürekli iyileştirilebilir hale getiriyoruz.
Yasal mevzuat takip sistemi modülümüz ile sürekli değişikliğe tabi olabilecek mevzuat şartlarının kontrolünü çalışanlarınız için bir işyükü ve  işyeri sahipleri için yüksek bir risk olmaktan çıkartarak kontrol edilebilir bir yapıya büründürüyoruz.