Kurumsal Risk Yönetiminin Amacı Nedir?

Kurumsal Risk Yönetiminin Amacı Nedir?

Kurumsal Risk Yönetiminin Amacı Nedir?

Risk yönetimi, kuruluşların amaçlarına ulaşmasını sağlamak için riskin anlaşılmasını, analiz edilmesini ve ele alınmasını içerir. Bu nedenle, söz konusu organizasyonun karmaşıklığı ve türü ile orantılı olmalıdır.

Kurumsal risk yönetimi, riskin bir organizasyonun sermayesi ve kazancı üzerindeki etkilerini en aza indirgemek için organizasyonun faaliyetlerini planlama, organize etme, yönetme ve kontrol etme sürecidir. Kurumsal risk yönetimi, yasal, finansal, stratejik ve operasyonel risklerin yanı sıra kazara kayıplarla ilişkili riskleri de içerir.

Son yıllarda, dış faktörler kurumsal risk yönetimi uygulayan kuruluşların ilgisini daha da arttırdı. Sektör ve devlet düzenleyici kurumları ve yatırımcılar, şirketlerin risk yönetimi politikalarını ve prosedürlerini incelemeye başlamıştır. Gittikçe artan sayıda sektörde, yönetim kurullarının risk yönetimi süreçlerinin yeterliliğini incelemesi ve raporlaması gerekmektedir. 

Kurumsal riski azaltmak ve ortak bir risk yönetimi dili geliştirmek için bir organizasyonun şunları yapmasını gerektirir:

Kapsamı tanımla - kritik iş süreçlerini ve bunlarla ilişkili riskleri tanımlayın ve önceliklendirin.

Riskin haritalandırılması - hangi tehditlerin iş hedeflerini veya kritik stratejiyi tehlikeye atabileceğini, bu bilgileri paylaşabileceğini ve bu riskleri dengelemek için kontroller oluşturabileceğini belirleyin.

Bir eylem planı geliştirin - kabul edilemez riskleri tanımlamak ve risk boşluklarını çözmek için bir risk işleme planı oluşturun.

Otomatikleştir - verimsiz işlemleri otomatikleştirmek için yapay zeka teknolojilerini kullanın.

İzleyin ve ölçün - temel kontrol eksikliklerini belirlemek için ölçümler oluşturun. Kurumsal risk yönetimi programının nasıl geliştiğini, politikadan ve risk olaylarının sayısından nasıl değiştiğini değerlendirin.